STAKLIŠKIŲ kultūros ir laisvalaikio centras
Naujienos
Apie mus
Struktūra ir Kontaktai
Galerija
Veikla
Meno kolektyvai
Draugai ir rėmėjai
Apie mus

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS 

                                                                                


                         Adresas: Prienų g. 13, Stakliškės, Prienų rajonas                  

                     Kodas 301791983

                     Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga

                      Įregistravimo data: 2008 m. liepos 10 d.


                      Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas


                       Įstaigos darbo laikas:  8.00-17.00 val.

                       Pietų pertrauka         12.00-13.00 val.

          

  


PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIAI

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 · Kultūros centro veiklos tikslas – tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, pilietiškumą, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą Stakliskių seniūnijoje.

 · Kultūros centro veikla atitinka daugiafunkcinį pobūdį.

 · Svarbiausi Kultūros centro uždaviniai:

 - sudaryti sąlygas jaunimui ir vyresniesiems kultūringai bendrauti, leisti laisvalaikį, atskleisti savo sugebėjimus, dalyvauti bendruomenės veikloje;

 - saugoti ir puoselėti tautines tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, senąja ir moderniąja kultūra;

 - ugdyti estetinį ir meninį skonį, grožio suvokimą, pagarbą jį kuriantiems.

 · Kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslą ir vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 - organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpinasi jų dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;

 - organizuoja ir vykdo meninės raiškos programų rėmimą, atranką ir atsiskaitymą;

 - organizuoja pramoginius, edukacinius, mėgėjų meną populiarinančius renginius;

 - organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;

 - inicijuoja ir metodiškai remia kultūrinių procesų plėtotę, vadovaudamasis Prienų rajono savivaldybės kultūros politikos nuostatomis;

 - rengia ir įgyvendina kultūros programų projektus, bendradarbiauja su kitomis kultūros ir ugdymo įstaigomis, savivaldybės seniūnijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

 - sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, puoselėja krašto savitumą;

 - kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias ir klasikines meno veiklos formas,

 - sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

- įgyvendina kultūrinio bendradarbiavimo projektus Lietuvoje ir užsienyje;

 - atlieka Kultūros centro veiklos analizę, prognozuoja ir tobulina savo veiklą.

 · Kultūros centras gali atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
     

      

       
NaujienosApie musStruktūra ir KontaktaiGalerijaVeiklaMeno kolektyvaiDraugai ir rėmėjai