STAKLIŠKIŲ kultūros ir laisvalaikio centras
Naujienos
Apie mus
Struktūra ir Kontaktai
Galerija
Veikla
Meno kolektyvai
Draugai ir rėmėjai
Veikla

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programa 2019 m.:

Nr.1.pdf 

Nr.2.pdf 

Nr.3.pdf 

Nr.4.pdf  

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2019 m.:

Nr.1.pdf 

Nr.2.pdf 

Nr.3.pdf

2018 m.

Veiklos_rezultatų 2018_metų III_ketv. ataskaita.xls

Biudžeto_išlaidų_sąmatos vykdymo_ataskaita 2018 09 30.xlsx

Finansų_būklės_ataskaita 2018 m. III ketv.xls


Finansavimo_sumų_20_vsafas 2018 metų III ketv.xls

Paaiškinamasis_raštas_biudžeto_sąmatos.doc

Aiškinamasis_raštas 2018 m. III ketv.doc

Veiklos_rezultatų 2018 metų II ketv. ataskaita.xls

Mokėtinų_ir_gautinų sumų ataskaita 2018 06 30.xlsx

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 06 30.xlsx

Finansų būklės ataskaita_2018_metų_II_ketv.xls

Finansavimo_sumų_20 vsafas_2018_m_II_ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2018 m. II ketv.doc 

Veiklos_rezultatų_2018 metų I ketv. ataskaita.xls

Mokėtinų_ir_gautinų_sumų_ataskaita 2018 03 31.xlsx

Biudžeto_išlaidų_samatos_vykdymo ataskaita 2018 03 31.xlsx

Finansų būklės ataskaita 2018 m. I ketv.xls

Finansavimo_sumų 20 vsafas_2018 metų I ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2018 m. I ketv.doc  

2017 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-12-31.xls

Finansų būklės ataskaita 2017 m. IV ketv.pdf

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų.doc

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.xls

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr.2 2017_09_30.xls

Aiškinamasis raštas 2017 m. III_ketv.doc

Finansavimo_sumų 20_vsafas_2017_metų III_ketvirčio.xls

Finansų_būklės_2017_metų_III_ketvirčio.xls

Veiklos_rezultatų 2017_metų_III_ketvirčio.xls

2017_06_30_paaiškinamasis_raštas.doc

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 2017_06_30.xls

2017 m.  aiškinamasis raštas II_ketvirčio.doc

2017 m. finansavimo sumų pažyma II ketvirčio.xls

Veiklos_rezultatų_2017_metų_II_ketvirčio.xls

Finansavimo_sumų_20_vsafas_2017_metų___II_ketvirčio.xls

Finansų būklės ataskaita_2017_metų_II_ketvirčio.xls

Veiklos rezultatų 2017 m. I ketvirčio.xls

Finansavimo sumų 20 vsafas 2017 m. I ketvirčio.xls

Finansų būklės ataskaita 2017 m. I ketvirčio.xls

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 03 31.xls

Aiškinamasis raštas prie 2017 03 31 d. finansinių ataskaitų.doc

Paaiškinamasis raštas.doc

2017 m. renginių planas.doc

2016 m.

2016 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas.doc


2015 m.

2015 metų aiškinamasis raštas:

2015 metų aiškinamasis raštas:

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 gruodžio 31d.

2015 VSAFAS 2015 05 06:

Biudžeto išlaidų ataskaita 2015 m. bendra gruodžio:

2015 m. Stakliškių KLC perspektyvinis planas:

2014 m.:
2014 m.  Stakliškių KLC perspektyvinis planas:

2014 m. VSAFAS formos:

2014 Metų paaiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 gruodžio 31 d.

2014 metų VSAFAS ataskaitos.pdf

F-2 2014 -12-31 BENDRA Stakliškių kultūra.xls:

 
2014 m. FWD formo
s:

Stakliškių k.c.F-2 2014-09-30 savivaldybės

Veiklos rezultatų 2014 rugsėjo 30

Finansų būklės 2 priedas rugsėjo 30

Finansavimo sumos 2014 rugsėjo 30


Finansavimo sumos 2014 m..2.xls

Finansu bukles 2 priedas.xls

Gera F-2 2014-03-31 savivaldybes.xls

Veiklos rezultatu 2014 2.xls

2013 m. VSAFAS formos:

Stakliškių KLC 2013 metų perspektyvinis planas:

Patvirtinta finansavimo sumų atask.2013m..pdf

Patvirtinta finansavimo sumų likučiai 2013m..pdf

Patvirtinta finansų būklės atask. 2013..pdf

Patvirtinta finansų būklės atask. tęsinys 2013..pdf

Patvirtinta grynojo turto pokyčio 2013m..pdf

Patvirtinta pinigų srautų atask. 2013m..pdf

Patvirtinta pinigų srautų atask. tęsinys 2013m..pdf

Patvirtinta veiklos rezultatų atask. 2013m..pdf

2013 m. ataskaitiniai dokumentai:

Etatai 2013.01.01.

Forma Nr.2 2013 birželio biudžeto išl. apyskaita.xls

Forma Nr.2 2013 gruodžio biudžeto išl. apyskaita.xls

Forma Nr.2 2013 kovo biudžeto išl. apyskaita.xls

Forma Nr.2 2013 rugsėjo biudžeto išl. apyskaita.xls

2013 m. 3 ketvirčio VSAFAS ataskaitos:

FBA 2013m. rugsėjo .xls

Finansavimo sumos 2013 RUGSĖJO .xls

VRA 2013m. RUGSĖJO.xls 

2013 m. 2 ketvirčio VSAFAS ataskaitos:

FBA 2013m. birželio .xls

Finansavimo sumos 2013 birželio .xls

VRA 2013m. BIRŽELIO.xls 

2013 m. 1 ketvirčio VSAFAS ataskaitos:

FBA 2013m. kovo.xls

Finansavimo sumos 2013 kovo..xls

VRA 2013m. kovo ..xls

2012 m. VSAFAS ataskaitų rinkinys:

Ataskaitinio laikot2012pdf

Darbo užm.ir soc. draudimo sąn. 2012m..pdf

Finansavimo sumų likučiai 2012m..pdf

Finansavimo sumų pažyma 2012m..pdf

Finansų būklės 2012m..pdf

Finansų būklės ataskaita 2012m..pdf

Grynojo turto pokyčio 2012m..pdf

Ilgalaikio turto balansinės vertės pasik. 2012m..pdf

Informacija apie gautinas sumas 2012m..pdf

Informacija apie pinigus 2012m..pdf

Pinigų srautų 2012m..pdf

Praėjusio laikot. segmentai 2012m..pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2012m.pdf

2011 m. VSAFAS ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita pagal 2011.12.31.d. duomenis

Finasinės būklės ataskaita pagal 2011.12.31d. duomenis (tęsinys)

Grynojo turto pokycio ataskaita pagal 2011.12.31d. duomenis

Ilgalaikis materialusis turtas

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

Veiklos rezultatų ataskaita

 


NaujienosApie musStruktūra ir KontaktaiGalerijaVeiklaMeno kolektyvaiDraugai ir rėmėjai