Naujiena COVID 19 (1)

PATVIRTINTA

Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro

direktoriaus 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d.

įsakymu Nr. V-1

 

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO, RENGINIŲ ŽIŪROVŲ, DALYVIŲ REGISTRAVIMO POPIERINE FORMA  ARBA ELEKTRONINIU BŪDU IR  IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRE EKSTREMALIOS SITUACIJOS KORONAVIRUSO (COVID 19) LIGOS PROTRŪKIO LAIKOTARPIU
TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Renginių organizavimo, renginių žiūrovų, dalyvių registravimo popierine forma arba elektroniniu būdu ir asmens duomenų ekstremalios situacijos dėl koronaviruso (COVID 19) ligos protrūkio laikotarpiu taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja saugaus renginių organizavimo ir žiūrovų, dalyvių registravimo elektroniniu būdu ir asmens duomenų tvarkymo tvarką, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre (toliau – SKLC), Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu.

II  SKYRIUS

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

  1. Informuoti renginių žiūrovus, kad viso renginio metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir bumą dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
  2. Sudaryti galimybes tinkamai renginio dalyvių ir žiūrovų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai ir pateikti informaciją apie higienos laikymosi būtinybę;
  3. Neįleisti į renginį asmenų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
  4. Informuoti, kad renginių dalyviai ir žiūrovai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti renginio vietą ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;