PATVIRTINTA Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. įsakymu Nr. V-1     RENGINIŲ ORGANIZAVIMO, RENGINIŲ ŽIŪROVŲ, DALYVIŲ REGISTRAVIMO POPIERINE FORMA  ARBA ELEKTRONINIU BŪDU IR  IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRE EKSTREMALIOS SITUACIJOS KORONAVIRUSO (COVID 19) LIGOS PROTRŪKIO LAIKOTARPIU TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Renginių organizavimo,...

Gavus informaciją, kad renginio dalyviui ar žiūrovui yra nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis; Užtikrinti, kad nedirbs darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu,...

12.4.  Duomenis neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais; 12.5. Surinktus duomenis pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą iš NVSC; Įsipareigoja nenaudoti surinktų asmens duomenų kitais tikslais. Informuoja, kad vadovaujantis Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijos vadovo sprendimu,...